Skip to content
OMEGA constellation constellation deville deville straps straps seamaster seamaster speedmaster speedmaster baselworld2017 baselworld2017 baselworld2018 baselworld2018 starmen starmen specialities specialities

บริการสำหรับผลิตภัณฑ์วินเทจ

เราให้การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าแบบเดียวกันกับที่เราทำกับนาฬิกาของเรา เพราะเรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้บริการในระดับสูงสุด ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คลังข้อมูลของเราได้เก็บรักษาข้อมูลนาฬิกาส่วนใหญ่เอาไว้จำนวนมากตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ OMEGA จะไม่เพียงแต่สามารถแสดงวิธีการผลิตนาฬิกาของคุณในรูปแบบข้อมูลที่สืบค้นจากคลังข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้จากการวิเคราะห์โดยผู้ที่เชี่ยวชาญในนาฬิกาของคุณ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต

ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (Certificate of Authenticity)

นาฬิกา OMEGA 'ของแท้' คือนาฬิกาที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของ OMEGA ที่สร้างขึ้นและได้รับการซ่อมบำรุงโดยชิ้นส่วนแท้จาก OMEGA ทั้งหมด
ผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญของเรามีความรู้รอบด้านและสามารถเข้าถึงบันทึกการผลิตในอดีต รวมถึงวิธีการในการซ่อมบำรุงได้อย่างครอบคลุม หลังตรวจสอบสภาพในปัจจุบันของนาฬิกาแล้ว ผู้ประเมินจึงจะสามารถระบุและบันทึกความเป็นนาฬิกาแท้ได้ จะมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้มอบให้กับนาฬิกา OMEGA ของแท้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี

คัดลอกข้อมูลจากคลังข้อมูล

เราได้ปรับปรุงบริการออนไลน์พิเศษสำหรับผู้ที่มีความสนใจในนาฬิกาและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการผลิตผลิตภัณฑ์ของ OMEGA ที่มีอายุเกินกว่า 10 ปี ข้อมูลที่ดึงจากคลังข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดจากเอกสารสำคัญของเราที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาของคุณ และสภาพที่นาฬิกาออกจากโรงงานของเราในเมืองบีล ตลอดจนวันที่ผลิตที่แน่นอนของนาฬิกา ข้อมูลที่คัดลอกจากคลังข้อมูลไม่ใช่เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้และไม่ได้รับประกันว่านาฬิกาหรือส่วนประกอบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์แท้