background home background home

MASTER
CHRONOMETER

เบื้องหลังความสง่างามของเรือนเวลาระดับ Master Chronometer ทุกเรือนคือการทดสอบด้วยมาตรฐานสูงสุด: ด้วยการทดสอบ 8 ประเภทตลอด 10 วัน เพื่อให้มั่นใจถึงความเที่ยงตรงและความต้านทานแม่เหล็กในระดับที่เหนือชั้น เราได้ยกระดับมาตรฐานของเรา คุณเองก็ทำได้เช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
logo Metas

การรับรองสองระดับ:
Metas และ COSC

การเป็นเจ้าของ Master Chronometer แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่านาฬิกาของคุณนั้นได้รับการรับรองไม่ใช่แค่หนึ่งระดับ แต่เป็นการรับรองถึงสองระดับ! นาฬิกาของคุณจะต้องเข้ารับการทดสอบ METAS ที่เข้มงวดทั้ง 8 ประเภทก่อนจะได้รับการรับรอง MASTER CHRONOMETER ซึ่งจะเริ่มต้นกับกลไกนาฬิกาที่ผ่านการรับรองโดย COSC (สถาบัน Official Swiss Chronometer Testing Institute) มาก่อนแล้วเท่านั้น และการทดสอบเหล่านี้เป็นกระบวนการทดสอบที่โปร่งใสโดยสมบูรณ์ หากคุณต้องการทราบว่านาฬิกาของคุณทำงานเป็นอย่างไรระหว่างการทดสอบ METAS ทั้ง 8 ประเภท คุณสามารถดูผลลัพธ์ที่แน่นอนได้โดยการป้อนหมายเลขใบรับรองของคุณทางออนไลน์<

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ 8 ประเภท

01 / 04
icone test 1

มีความเที่ยงตรงมากถึงห้าเท่าของมาตรฐานระดับโครโนมิเตอร์อื่น

นาฬิกา Master Chronometer ของเราผ่านการทดสอบและผ่านการรับรองถึงสองประเภท ประเภทแรก กลไกของนาฬิกาผ่านการทดสอบจากสถาบัน Official Swiss Chronometer Control (COSC) โดยมีเกณฑ์ความเที่ยงตรงที่ -4/+6 วินาทีต่อวัน จากนั้นนาฬิกาทั้งเรือนและกลไกของนาฬิกาจะต้องผ่านการทดสอบระดับ Master Chronometer ในแปดรายการ ซึ่งกำหนดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สวิส (METAS) โดยมีเกณฑ์ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงที่ 0/+5 วินาทีถึง 0/+7 วินาทีต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกลไก

กรรมสิทธิ์เหนือวัสดุที่ทนต่อแม่เหล็ก

ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หัวล็อคบนกระเป๋าถือ แล็ปท็อป การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า หรือประตูอัตโนมัติ อาจสร้างสนามแม่เหล็กจนส่งผลกระทบต่อนาฬิกาและสมรรถนะได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการคลาดเคลื่อนถาวรที่อาจสูงถึงหลายนาทีต่อวัน เราจึงได้คิดค้นกลไกติดตั้งด้วยวัสดุที่ต้านทานแม่เหล็ก เช่น บาลานซ์สปริงซิลิกอน ซึ่งสามารถทนต่อสนามแม่เหล็กความเข้มสูงสุดได้

คุณสมบัติการกันน้ำ

เพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาของเราจะยังไม่เสียหายแม้อยู่ในทะเลลึก นาฬิกาจะถูกทดสอบใต้น้ำด้วยแรงดันสูงที่ถึงเกณฑ์ที่เรารับประกันคุณสมบัติการกันน้ำ ซึ่งเป็นการทดสอบกับนาฬิกาทุกเรือนไม่ใช้แค่บางเรือนเท่านั้น และเช่นเคย ในการทดสอบคุณสมบัติการกันน้ำของนาฬิกาแต่ละเรือน เราได้เลือกที่จะดำเนินการทดสอบเกินกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป

ความทนทาน

นาฬิกาของเราได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานและการรับรองระดับสูงสุด นาฬิกาแต่ละเรือนที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน Master Chronometer จะต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดทั้ง 8 ประเภทก่อน การทดสอบที่เราทำก็เพื่อแสดงถึงความเที่ยงตรง คุณสมบัติต้านทานแม่เหล็ก การสำรองพลังงาน และคุณสมบัติการกันน้ำ ทำให้เราสามารถรับประกันนาฬิกาที่ผ่านการรับรองได้อย่างครอบคลุมถึง 5 ปีเต็ม

01 / 04
icone scroll icone scroll
ย้อนกลับ

การทดสอบที่ 1

ฟังก์ชันของกลไกระหว่างที่สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก

การทดสอบ Master Chronometer ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากลไกของนาฬิกาจะไม่ได้รับผลกระทบของสนามแม่เหล็กจากสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ ตัวล็อคโลหะบนกระเป๋าถือ แล็ปท็อป เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และประตูอัตโนมัติ

icone play
background drawer

กลไกแต่ละอันจะถูกวางลงในแม่เหล็กถาวร "ที่มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์" และอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กแรงสูง 15,000  เกาส์

background drawer

ไมโครโฟนที่จัดวางอย่างระมัดระวังจะคอยตรวจสอบการนับเวลา (การส่งเสียงติ๊ก) ของกลไก (ทดสอบในสองตำแหน่งที่ต่างกัน) เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาวะแม่เหล็กที่รุนแรง

การทดสอบที่ 2

ฟังก์ชันของนาฬิกาทั้งเรือนระหว่างที่สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก

เมื่อเราแน่ใจว่ากลไกของนาฬิกาเป็นไปตามมาตรฐานการต้านทานสนามแม่เหล็กที่กำหนดโดย METAS แล้ว เราจะทดสอบกับนาฬิกาทั้งเรือน

icone play
background drawer

โดยการประกอบกลไกต่างๆ ภายในตัวเรือนนาฬิกาอย่างระมัดระวัง และดำเนินการภายใต้สนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น 15,000 เกาส์

background drawer

ไมโครโฟนที่วางอยู่ใกล้ๆ จะตรวจสอบการนับเวลา (การส่งเสียงติ๊ก) ของนาฬิกาทั้งเรือน เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดของ METAS

การทดสอบที่ 3

ประสิทธิภาพด้านโครโนเมตริก: การทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กและการล้างสภาพแม่เหล็ก

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของนาฬิกาในการใช้งานจริง เราจึงทดสอบนาฬิกาด้วยการจำลองการใช้งานประจำวันหลายครั้ง เราเริ่มกระบวนการนี้ด้วยการทดสอบ METAS ต่อไปนี้ ซึ่งจะดำเนินตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงตลอดสองวัน (การทดสอบนี้จะดำเนินการรวมกับขั้นตอนที่สองของการทดสอบที่ 4)

icone play
background drawer

นาฬิกาถูกขึ้นลานใหม่และเหนี่ยวนำในสนามแม่เหล็ก 15,000  เกาส์

background drawer

ในช่วงเริ่มต้นของวันที่หนึ่ง จะมีการ 'ประทับ' เวลาขึ้นโดยการถ่ายภาพเข็มนาฬิกาและเปรียบเทียบเวลาที่แสดงกับนาฬิกาอะตอมอย่างเป็นทางการของ METAS

background drawer

หลังจากหมุนตัวเรือนนาฬิกาไปยังตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่งตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จะมีการถ่ายภาพชุดที่สองเพื่อคำนวณความคลาดเคลื่อนระหว่างเวลาที่แสดงกับเวลาของนาฬิกาอะตอม

background drawer

ในวันที่สอง กระบวนการทดสอบนาน 24 ชั่วโมงจะเหมือนกับวันแรก แต่ในครั้งนี้นาฬิกาจะถูกล้างสภาพแม่เหล็ก

background drawer

เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ 48 ชั่วโมง เราจะคำนวณความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาที่อยู่ในสภาพแม่เหล็กและหลังการล้างสภาพแม่เหล็ก เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความเที่ยงตรงในการบอกเวลา และนาฬิกาของเราอยู่ภายในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดย METAS

การทดสอบที่ 4

ความเที่ยงตรงของโครโนเมตริกในแต่ละวัน

สภาพแวดล้อมทุกอย่างตั้งแต่การโบกมือไปจนถึงแรงโน้มถ่วงของโลกสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของนาฬิกาได้ ดังนั้นเพื่อจำลองสภาพการใช้งานประจำวันทั้งขณะที่นาฬิกาอยู่บนข้อมือและขณะที่ไม่ได้อยู่บนข้อมือ เราจึงทดสอบนาฬิกาของเราที่อุณหภูมิต่างกันสองแบบ ภายใต้แรงสนามแม่เหล็กที่รุนแรง และในตำแหน่งที่ต่างกัน 6 ตำแหน่ง การทดสอบ METAS เหล่านี้จะดำเนินการในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงตลอดสี่วัน

icone play
background drawer

ในแต่ละวันจะมีการขึ้นลานนาฬิกาใหม่และต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้:

background drawer

เมื่อนาฬิกาอยู่บนข้อมือ:
14 ชั่วโมงที่ 33 องศาเซลเซียส โดยนาฬิกาจะหมุนไปยังตำแหน่งที่ต่างกันทุกๆ 3 ชั่วโมง

background drawer

เมื่อนาฬิกาไม่ได้อยู่บนข้อมือ:
10 ชั่วโมงที่ 23 องศาเซลเซียส โดยนาฬิกาจะหมุนไปยังตำแหน่งที่ต่างกันทุกๆ 5 ชั่วโมง

background drawer

จะมีการบันทึกผลลัพธ์ด้านความเที่ยงตรงของนาฬิกา (ดูขั้นตอนต่างๆ ในการทดสอบที่ 3) ทุกวัน และนำผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาในการทดสอบ 24 ชั่วโมงตลอด 4 วัน เพื่อคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยรายวันของนาฬิกาแต่ละเรือนเทียบกับนาฬิกาอะตอมของ METAS

background drawer

นาฬิกาจะได้รับการรับรอง Master Chronometer เฉพาะเมื่อความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยรายวันเหล่านี้มีค่าน้อยที่สุดเท่านั้น: เพียง 0-5 วินาทีต่อวันหรือค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด 0.0058% ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง (ครึ่งหนึ่งของ COSC)

background drawer

การทดสอบที่ 5

ค่าความคลาดเคลื่อนของความเที่ยงตรงระดับโครโนเมตริกในหกตำแหน่ง

การใช้ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งคุณไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นในการทดสอบด้วยคลื่นเสียงนี้ นาฬิกาแต่ละเรือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน 6 ตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบว่านาฬิกาของคุณสามารถบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะอยู่ในมุมใด ตำแหน่งจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 60 วินาที

icone play
background drawer

ไมโครโฟนที่ถูกจัดวางอย่างระมัดระวังจะบันทึกการนับเวลา (การส่งเสียงติ๊ก) ของกลไกเพื่อคำนวณความเที่ยงตรงของนาฬิกา

background drawer

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบในหกตำแหน่งนี้ เราจะกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดของผลลัพธ์สองรายการที่เรียกว่า เดลต้า เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกของนาฬิกาเป็นไปตามข้อกำหนดของ METAS

การทดสอบที่ 6

การปรับปรุงหลักการเทียบเวลา

การวางนาฬิกาไว้เฉยๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง จะทำให้ระบบขึ้นลานหยุดไปโดยอัตโนมัติและอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงได้ เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาจะยังคงรักษาจังหวะการทำงานที่ถูกต้องไว้เมื่ออยู่ในสภาวะพลังงานต่ำ เราจะทดสอบนาฬิกาด้วยคลื่นเสียงในตำแหน่งที่ต่างกัน 6 ตำแหน่งที่ระดับการสำรองพลังงาน 100% และที่พลังงาน 33%

icone play
background drawer

นาฬิกาที่ได้รับการขึ้นลานอย่างเต็มที่จะมีระดับการสำรองพลังงานอยู่ที่ 100% (เช่น 60 ชั่วโมง)

background drawer

ไมโครโฟนจะบันทึกการนับเวลา (การส่งเสียงติ๊ก) ของกลไกในตำแหน่งที่ต่างกันหกตำแหน่งเพื่อคำนวณความเที่ยงตรง

background drawer

นาฬิกาจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับการสำรองพลังงานจะถึง 33% (เช่น 40 ชั่วโมงต่อมา)

background drawer

และจะมีการทดสอบกลไกด้วยคลื่นเสียงในตำแหน่งที่ต่างกันหกตำแหน่งอีกครั้ง

background drawer

จากนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ความเที่ยงตรงโดยเฉลี่ยที่วัดได้ระหว่างสถานะการสำรองพลังงานทั้งสองระดับ ความคลาดเคลื่อนระหว่างทั้งสองระดับจะต้องอยู่ภายในค่าความคลาดเคลื่อนตามที่ METAS กำหนดไว้

การทดสอบที่ 7

การทดสอบการสำรองพลังงาน

การสำรองพลังงานคือความแตกต่างระหว่างนาฬิกาที่ไขลานจนสุดกับช่วงเวลาที่นาฬิกาหยุดทำงาน เนื่องจากคุณไม่ได้สวมนาฬิกา OMEGA ตลอดเวลา (เช่น คุณอาจวางนาฬิกาไว้ที่บ้านในช่วงสุดสัปดาห์) สิ่งสำคัญคือนาฬิกาจะต้องทำงานต่อไปได้ตามขีดจำกัดของความจุการสำรองพลังงานที่คาดไว้

icone play
background drawer

นาฬิกาที่ขึ้นลานจนสุด (การสำรองพลังงาน 100%)

background drawer

จะมีการบันทึกเวลาเริ่มต้นของการทดสอบโดยการถ่ายภาพตำแหน่งของเข็มนาฬิกา และเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้กับเวลาของนาฬิกาอะตอม

background drawer

จากนั้นจึงปล่อยให้นาฬิกาทำงานตามระยะเวลาการสำรองพลังงานที่แบรนด์ระบุไว้ (เช่น 60 ชั่วโมง) ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพเข็มนาฬิกาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับเวลาของนาฬิกาอะตอมเป็นครั้งที่สอง

background drawer

ค่าที่อ่านได้เหล่านี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสำรองพลังงานที่ METAS กำหนดไว้

การทดสอบที่ 8

การกันน้ำ

จุดประสงค์ของการทดสอบ METAS ประเภทสุดท้ายคือการพิสูจน์ว่านาฬิกาของคุณมีคุณสมบัติการกันน้ำตามที่ระบุไว้

icone play
background drawer

นาฬิกาจะถูกจุ่มลงในถังเก็บน้ำพร้อมอัดแรงดันเป็นเวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมง และจะถูกทดสอบจนถึงขีดจำกัดที่แรงดันตั้งแต่ 3 บาร์ (30 ม.) ถึง 150 บาร์ (1500 ม.) ขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา

background drawer

เมื่อนำนาฬิกาขึ้นมาจากน้ำ นาฬิกาแต่ละเรือนจะได้รับความร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 40 ถึง 45 องศาเซลเซียส

background drawer

จากนั้นจึงหยดน้ำเย็นลงบนกระจกแซฟไฟร์ของนาฬิกาแต่ละเรือนด้วยมือ หากเกิดการควบแน่น แสดงว่านาฬิกานั้นมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของ METAS

background drawer

หมายเหตุ: เพื่อรับประกันความปลอดภัยและการป้องกันที่มากขึ้นสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ จะมีการเพิ่มแรงดันสูงขึ้น 25% จากคุณสมบัติการกันน้ำที่ระบุไว้ เมื่อทำการทดสอบนาฬิกาดำน้ำ

icone pause icone play
icone scroll icone scroll
ย้อนกลับ
RAISING STANDARDS
THE ULTIMATE WEARER'S COMFORT
DOUBLE CERTIFICATION
THE COLLECTION
icone scroll icone scroll
icone download