Skip to content
OMEGA constellation constellation deville deville straps straps seamaster seamaster speedmaster speedmaster baselworld2017 baselworld2017 baselworld2018 baselworld2018 starmen starmen specialities specialities

ค้นหาศูนย์บริการ

หากประสงค์จะซ่อมบำรุงนาฬิกาของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ OMEGA ที่ได้รับอนุญาต

ที่ OMEGA เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมและฝึกฝนความสามารถทางเทคนิคของพันธมิตรในการซ่อมบำรุงของเรา การรับรอง "ศูนย์บริการ OMEGA ที่ได้รับอนุญาต" มอบให้แก่พันธมิตรที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพอันเข้มงวดของ OMEGA เท่านั้น

รับประกันได้ว่าเมื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการ OMEGA ที่ได้รับอนุญาต คุณจะได้รับบริการที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ OMEGA และส่งมอบโดยพนักงานที่มีความสามารถ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด