Skip to content
OMEGA constellation deville seamaster speedmaster specialities

ทำไมนาฬิกาของคุณจึงต้องการการดูแลที่ดีที่สุด

นาฬิกา OMEGA ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ยังใช้งานได้ยาวนานเหนือกาลเวลา ซึ่งหากได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ นาฬิกาเรือนนี้จะอยู่เคียงคู่คุณไปตลอดชีวิต และยังคงบอกเวลาแก่คุณด้วยความงดงามและความเที่ยงตรง ความถี่ในการเข้ารับการบริการขึ้นอยู่กับการใช้งานนาฬิกาและสภาพแวดล้อมที่สวมใส่ เช่น คุณสมบัติกันน้ำนั้นอาจได้รับผลกระทบจากการเสื่อมของซีลยางหรือการกระแทกโดยไม่ได้เจตนา ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบระบบการกันน้ำปีละหนึ่งครั้ง และรับบริการแบบครบวงจรทุกๆ 5 ถึง 8 ปี บูติกของ OMEGA หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตยินดีดูแลนาฬิกาและตอบคำถามของคุณ

การรับประกันการบริการ

เราให้การรับประกันสองปีแก่คุณสำหรับการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

เราเสนอการรับประกันนานยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับการซ่อมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่างที่การรับประกันนี้ครอบคลุมอยู่ เราจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ตามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราระบุไว้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความผิดพลาดอันเกิดจากปัจจัยนอกเหนือจากงานบริการของเรา การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การขาดการดูแล หรือความประมาท การรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ หากมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจาก OMEGA SA ได้ดำเนินการใดๆ กับนาฬิกา