Skip to content
OMEGA constellation deville seamaster speedmaster specialities

ความรับผิดชอบ

หลักจริยธรรมของ OMEGA

นอกจากโครงการเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์มหาศาลแล้ว OMEGA ยังเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ Responsible Jewellery Council (RJC) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับสำหรับวัตถุดิบมีค่า เช่นทองคำหรือหินประดับ

OMEGA รับรองว่าพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของตนมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยการรับประกันว่าโลหะมีค่า เพชร และอัญมณีอื่นๆ จะไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยการใช้กรอบการตรวจสอบห้าขั้นตอนของ OECD

มาตรฐานสากล

OMEGA ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่เหมืองไปจนถึงจุดจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล เราจึงเข้ารับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระตามหลักปฏิบัติของ Responsible Jewellery ในฐานะสมาชิกที่ผ่านการรับรอง สิ่งนี้จะช่วยให้ทั้ง OMEGA และลูกค้าของเรามีความมั่นใจสูงสุด เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการของเราที่เกี่ยวข้องกับผู้คน วัสดุ และสิ่งแวดล้อมนั้นถูกดำเนินอย่างมีจริยธรรมและความยุติธรรม

สวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจ

ผลิตภัณฑ์ OMEGA ของคุณล้วนได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาโดยยึดหลักจริยธรรมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ เพชร หรือวัสดุล้ำค่าอื่น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
WEAR IT WITH PRIDE