Skip to content
OMEGA constellation deville seamaster speedmaster specialities
ย้อนกลับ

การฟื้นฟูสภาพนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์โดดเด่น

นาฬิกาเฮอริเทจของ OMEGA ถูกผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมการผลิตนาฬิกาและการพิชิตพรมแดนใหม่
ประวัติศาสตร์อันโดดเด่นและคุณค่าทางจิตใจอันประเมินค่าไม่ได้ถูกซุกซ่อนอยู่ในนาฬิกาโบราณแต่ละเรือน บางที นาฬิกาของคุณอาจมีปัญหาบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องการการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ประวัติศาสตร์นั้นยังคงอยู่เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป ทีมช่างซ่อมนาฬิกาที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสภาพโดยเฉพาะของเราจะดำเนินการเฉพาะที่เมืองบีล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ด้วยความชำนาญชั้นสูงของพวกเขา ทำให้สามารถรับประกันได้ว่าการฟื้นฟูสภาพจะทำให้นาฬิกาที่ผลิตก่อนปี 1940 กลับมาทำงานได้ดั่งเดิม

OMEGA มีคลังชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการฟื้นฟูสภาพนาฬิกาโบราณ ช่างนาฬิกาผู้เชี่ยวชาญจะฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมของส่วนประกอบที่สึกหรอ และในบางกรณีจะทำการสร้างชิ้นส่วนที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ด้วยมือ

เราจะคืนนาฬิกาที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วของคุณในกล่องแบบพิเศษพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้:
- เอกสารยืนยันการฟื้นฟูสภาพพร้อมการลงนามโดยช่างนาฬิกาที่รับผิดชอบ
- ภาพก่อน-หลังของนาฬิกา

ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน!

เนื่องจากช่างนาฬิกาที่สามารถฟื้นฟูสภาพนาฬิกาโบราณตามมาตรฐานคุณภาพ OMEGA ของเรานั้นมีจำกัด การดำเนินการแต่ละงานจึงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน

ราคาของบริการฟื้นฟูสภาพ

ราคากลางที่แนะนำ
(รวม VAT แล้ว)(VAT excl.)(ไม่รวม HST/GST)
ประเภทของกลไกราคา
กลไก-

การรับประกันการบริการ

เราให้การรับประกันสองปีแก่คุณสำหรับการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

เราเสนอการรับประกันนานยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับการซ่อมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่างที่การรับประกันนี้ครอบคลุมอยู่ เราจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ตามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราระบุไว้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความผิดพลาดอันเกิดจากปัจจัยนอกเหนือจากงานบริการของเรา การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การขาดการดูแล หรือความประมาท การรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ หากมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจาก OMEGA SA ได้ดำเนินการใดๆ กับนาฬิกา

บริการฟื้นฟูสภาพ

A restoration service

การฟื้นฟูสภาพหน้าปัดอีนาเมล

ENAMEL DIAL RESTORATION

การฟื้นฟูสภาพหน้าปัด

DIAL RESTORATION