Skip to content
OMEGA constellation deville seamaster speedmaster specialities
ย้อนกลับ

ขั้นตอนในการบริการแบบครบวงจร

บริการแบบครบวงจรช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพการทำงานและความงดงามของนาฬิกา บริการนี้รวมถึงการถอดชิ้นส่วน การประกอบใหม่ และการเปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอทั้งหมดในกลไก

Disassembly of the case

ขั้นตอนที่ 01การถอดตัวเรือน

ถอดสายนาฬิกาออกจากตัวนาฬิกา จากนั้นจึงถอดแยกตัวเรือนออกมา

Disassembly of the case

ขั้นตอนที่ 02การทำความสะอาดกลไก

ทำการถอดแยกชิ้นส่วนกลไก แล้วทำความสะอาดชิ้นส่วนแต่ละส่วนในเครื่องล้างอัลตราโซนิคอจนสะอาด

Replacing worn components

ขั้นตอนที่ 03การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ

ทำการตรวจสอบชิ้นส่วนของกลไกแต่ละชิ้นเครื่องอย่างพิถีพิถัน นำชิ้นส่วนอะไหล่ OMEGA ของแท้เปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนที่สึกหรอ สำหรับกลไกที่ไม่มีการระบุหมายเลขประจำเครื่อง ทางเราจะทำการอัปเกรดทางเทคนิคให้เป็นกลไกเวอร์ชันล่าสุด หากมี

ขั้นตอนที่ 04การประกอบกลับและการหล่อลื่นกลไก

ประกอบกลไกกลับเข้าตำแหน่งด้วยความพิถีพิถัน ช่างนาฬิกาที่ผ่านการรับรองจาก OMEGA จะใช้สารหล่อลื่นที่ดีที่สุดทาตามจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยทักษะความชำนาญทั้งหมดที่ได้สั่งสมมา ทำให้สามารถรับประกันถึงประสิทธิภาพของกลไกที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวได้

Adjusting the movement and checking its parameters

ขั้นตอนที่ 05การปรับตั้งและการควบคุมพารามิเตอร์ของกลไก

ทำการปรับอัตราการเดินของกลไกและพารามิเตอร์การทำงานของกลไก จากนั้นนำไปสอบเทียบกับมาตรฐานด้านคุณภาพอันเข้มงวดของ OMEGA

Cleaning and refirbushing the case and bracelet

ขั้นตอนที่ 06การทำความสะอาดและตกแต่งตัวเรือนรวมถึงสายนาฬิกาใหม่

คืนความเงางามของตัวเรือนและสายนาฬิกาโลหะด้วยความชำนาญ ควบคู่ไปกับการรักษารูปทรงดั้งเดิมของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

Reassembling the case and restoring the water resistance

ขั้นตอนที่ 07การประกอบตัวเรือนใหม่และการเปลี่ยนระบบการกันน้ำ

ตัวเรือนจะได้รับการประกอบกลับเข้าที่ โดยการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ทั้งหมดเพื่อช่วยให้มั่นใจในคุณสมบัติการกันน้ำ

Complete quality control

ขั้นตอนที่ 08ดำเนินการควบคุมคุณภาพทุกด้าน

ทำการตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานและความสวยงามของนาฬิกาตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของ OMEGA

การรับประกันบริการ

เราให้การรับประกันสองปีแก่คุณสำหรับการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

เราเสนอการรับประกันนานยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับการซ่อมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่างที่การรับประกันนี้ครอบคลุมอยู่ เราจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ตามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราระบุไว้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความผิดพลาดอันเกิดจากปัจจัยนอกเหนือจากงานบริการของเรา การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การขาดการดูแล หรือความประมาท การรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ หากมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจาก OMEGA SA ได้ดำเนินการใดๆ กับนาฬิกา